HemsidaInnehållIndex

Språk

Myosit ossificans

Myosit ossificans

Myosit ossificans är följande progredierande sjukdom: muskler, senor eller ligament gradvis blivit förkalkade, på grund av tidigare skada eller blåmärken. Sjukdomen drabbar vanligtvis låret och armen.

Den exakta orsaken är okänd, men sjukdomen är oftast på grund av svår kontusion. Lårhöga kontusion kan ge djup vävnad blödning - detta kan bli blodpropp (hematom) till formen. Därefter blodpropp kan leda till förkalkning.

De vanligaste symtomen är: obehag, smärta, svullnad, missfärgning av huden, hud blåmärken, stelhet i rörelse svårigheter. Följande metoder kan ofta minska smärta och svullnad: vila, is förpackningar, bindor, kryckor, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, kirurgi.