HemsidaInnehållIndex

Språk

Skuldra förskjutningar

Skuldra förskjutningar

Shoulder dislocation hänvisar till följande situation: överarmsbenet toppen och skulderbladet uttaget kopplas bort. Humerus är armen ben, ansluter den till skulderbladet. Humerus och scapula utgör en viktig axelleden, även känd som glenohumeral gemensamt.

Den glenohumeral gemensamma stöder axeln's arc rörlighet - eventuella skador lätt kan orsaka ledluxation. Shoulder störning är en gemensam axelskada, Symtomen är ofta: skuldra, underarm vände utåt, deltoideusmuskeln deformerad.

Idrottsrelaterade skador eller andra olyckor orsakar ofta skuldra oro. Shoulder störningen har två typer: främre störningen och bakre oro. Främre dislokationer är vanligare.