HemsidaInnehållIndex

Språk

Hälsenan brista

Hälsenan brista

Hälsenan, även kallad hälen sladden är fotleden s fibrös vävnad. Det är också kroppens största senor. Det låter hälen ansluta till vadmusklerna, underlätta gå, springa och hoppa.

Hälsenan brista inträffar ofta på grund av följande orsaker: idrottsskador, faller oavsiktlig, artrit, diabetes eller medicinering. Fritidsverksamhet, innebär ofta att hoppa eller springa - dessa verksamheter gör hälsenan benägna att skada.

Hälsenan brista kan orsaka svår smärta, svullnad och promenader svårigheter. Dessa symtom visar ofta att en akut skada kan ha inträffat, omedelbart läkare behövs.