info-oste.com
InnehållIndex

Språk

Främre korsband

Främre korsband

Främre korsband ligger i knät är mitten. Det hindrar skenbenet glider och ger knä: s roterande stabilitet.

Främre korsband är utsatt för skador. Följande sporter orsakar ofta korsbandsskador: fotboll, basket och skidåkning. Om knäleden är alltför långtgående, korsband kan också bli skadade. Den korsbandsskador har ofta följande symptom: knäsmärta, Knä svullnad, instabila knä.

Främre korsbandsskada, om den inte behandlas, kan leda till tidig artrit. Om skadan är lindrig, kan det läka automatiskt, men om skadan är allvarlig, försök inte flytta knäleden - uppsök snabbt läkarvård, och en operation kan behövas.

Hårvård - Frisyr
Ögonvård - Öga ekkymos