info-oste.com
InnehållIndex

Språk

Lårben stress fraktur

Lårben stress fraktur

Lårbenet är den långa lårbenet. Upprepat eller stora tillförseln orsakar ofta lårben stress fraktur. Lårbenet överanvändning är den främsta orsaken, på grund av överdriven träning, gå, springa, hoppa eller andra sportaktiviteter.

Andra riskfaktorer kan vara felaktig ben justering, muskeltrötthet, låg bentäthet, felaktig skor, ben-längd avvikelser. De vanligaste symtomen är: lår molande värk, lår svullnad, benet böjs svårigheter.

Vila kan ofta lindra symptomen. Patienten bör söka lämplig medicinsk hjälp, och undvika idrott träning, annars smärtan kommer att förvärras. I vissa fall kan kirurgiska ingrepp krävas.

Hårvård - Hårsäckarna
Ögonvård - Glaukom