info-oste.com
InnehållIndex

Språk

Fotled skador

Fotled skador

Springer och hoppar aktiviteter kan ofta orsaka fotled stukningar. Andra sporter så som fotboll och basket, kan lätt orsaka fotled skador. De flesta fotled skador omfatta följande områden: den laterala ligamentskador strukturer, eller senor.

Ankel stukningar innebär stretching, riva eller brista - det skadar ligamentskador strukturer. Ligament Skador kan även omfatta följande svåra situationer: ledluxation, ledkapseln brott eller gemensamma fraktur.

Sena skador kan ofta förekomma, särskilt i hälsenan. Direkt trauma eller sår orsakar ofta sena skador. På grund av upprepade slitage, tendinit kan förekommer också.

Bibel visdom - Heliga och eviga
Hudvård - Hudvård basics