info-oste.com
目录索引

语言

手关节

手关节

手关节通常包括以下部分:腕,跨腕,腕掌,跨掌骨,掌指,指间关节。

腕骨头连接短韧带和骨间韧带。滑膜是结缔组织,它也产生关节液和润滑关节。指骨关节韧带包括以下:外侧副韧带,前路(或关节)韧带,但无后韧带。

腕关节是指下列部分:从桡骨远端,到近排腕骨。指间关节包括所有的指骨关节。